Anderstorp 24 augusti 2004

Tillsammans med M&W racing avverkade vi vår första hela
provkörningsdag i Radical på Anderstorp i slutet av augusti.

Den första halvan av dagen ägnade Susanne åt att bekanta sig med bilen och dess köregenskaper. De sista två passen var det dags att börja ta i och då var det tydligt att  Susanne redan hittat speeden i Radicalbilen.

Vi ser med spänning fram mot vårens tävlingsdebut, men innan dess skall vi hinna med en hel del ytterligare föreredelser och träning.
Anders Gabrielsson ger Susanne körtips under ett depåstopp i Anderstorp.